ezdrowie.gov.pl czyli o co chodzi w Systemie P1?

ezdrowie.gov.pl

Postanowiliśmy nieco przybliżyć naszym czytelnikom ideę jednego systemu, o którym robi się ostatnio coraz głośniej, a o którym warto wiedzieć jak najwięcej. Boimy się tego, czego nie znamy, a w tym wypadku naprawdę nie ma czego.

W wielu krajach Europy poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych medycznych w EHR (electronic health record), nastąpiła poprawa zarówno bezpieczeństwa pacjenta, jak i zmniejszenie błędów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Z badań prowadzonych za granicą wynika, że skuteczne wdrożenie rozwiązań z zakresu e-zdrowia powoduje znaczną redukcję liczby przypadków błędnego podania leków -84% po wdrożeniu rozwiązań w 6 krajach Unii Europejskiej (według Raportu Gartnera: E-Health for a Healthier Europe 2009 r.).

Dlaczego więc nie wprowadzić tego w Polsce?

Widocznie z takiego założenia wyszły też osoby odpowiedzialne za wdrożenie Systemu P1, reklamowanego ostatnio w radiu i telewizji, opakowanego w zgrabną stronę ezdrowie.gov.pl, na której na razie znajdziemy jedynie kilka podstawowych informacji, w przyszłości jednak publikowane będą tam akty prawne, raporty medyczne i statystyki. Docelowo portal ma stać się źródłem wiedzy zarówno dla pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia.
Strona da również możliwość logowania się do IKP, czyli Internetowego Konta Pacjenta, dającego możliwość skorzystania z całego pakietu możliwości Systemu P1, o których piszemy poniżej. To konto internetowe, pozwalające pacjentowi obejrzeć swoją historię leczenia oraz terminy planowanych zabiegów, przepisane i niezrealizowane recepty. I choć na razie jest jeszcze nieaktywne (dostęp do kont nie został jeszcze udostępniony), przyszłość tych działań wydaje się dość interesująca. Przyjrzyjmy się więc Systemowi P1 – sercu całego przedsięwzięcia.

System P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

System będzie obejmował wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, niezależnie od źródła finansowania udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych oraz ich formy organizacyjnej. Zakres danych przetwarzanych przez system oprócz recept, skierowań i zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne obejmie także dane o świadczeniach zdrowotnych (nazywanych często zdarzeniami medycznymi) oraz indeksy dokumentacji medycznej (poprzez indeks dokumentacji medycznej rozumie się skrót informacji o dokumencie medycznym powiązanym z danym zdarzeniem medycznym – jest to informacja pozwalająca na ewentualne udostępnienie tej dokumentacji).

Jaka jest różnica między danymi przesyłanymi do NFZ a tymi do Systemu P1?

Różnica jest znaczna. Przede wszystkim, nie chodzi tu o rozliczanie usług świadczonych przez szpitale czy przychodnie. Niezależnie od źródeł finansowania placówki (a więc od tego, czy leczymy się prywatnie, czy, popularnie mówiąc, „na fundusz”), dane o przebiegu naszego leczenia – przebyte badania, terminy wizyt lekarskich, zabiegi czy przepisane (oraz zrealizowane!) recepty, będą przesyłane właśnie do systemu P1 a dostęp do nich uzyska pacjent logując się do swojego IKP.

Co da System P1 przeciętnemu pacjentowi?

  • Listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego:
    Na placówki zostanie nałożony obowiązek umożliwienia pacjentom monitorowania swojej pozycji na listach oczekujących na poszczególne zabiegi czy wizyty oraz powiadamiania o ich terminach. Choć sam system nie zostanie obciążony tymi danymi, bo nie będą one przesyłane między placówkami a Systemem P1, pacjent będzie posiadał stały dostęp do tych informacji ze swojego fotela w salonie.
  • e-Skierowania:
    Mając na uwadze fakt, iż jeden pacjent może oczekiwać tylko w jednej kolejce u jednego specjalisty (w myśl art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), system przewiduje możliwość wystawiania elektronicznych skierowań. Jeśli pacjent zgłosi się z takowym do jakiejkolwiek placówki, ta, po przyjęciu go do realizacji zmienia jego status w systemie. Dzięki temu, nie będzie możliwości dublowania rejestracji pacjentów w różnych placówkach, ponieważ w kolejnej, do której zgłosiłby się pacjent, jego skierowanie będzie widniało już jako niedostępne.
  • e-Zlecenie i e-Recepta:
    Placówki lecznicze bądź zaopatrujące w sprzęt ortopedyczny, będą zobowiązane do wystawiania recept i zleceń elektronicznych, a także respektowania ich i realizacji za życzenie pacjenta (to dotyczy także aptek, co rozwiąże problem nieczytelnych recept lekarskich). Ciekawym jest, że System P1 będzie gromadził również informacje właśnie o zrealizowanych bądź nie, receptach na leki.

Główne korzyści płynące z wdrożenia Systemu P1

W ramach szeroko zakrojonych działań mających na celu zwiększenie potencjału zdrowia w społeczeństwie, jest niezwykle ważne, by zwiększyć świadomość o własnym zdrowiu u każdego obywatela. Dzięki wprowadzeniu Systemu P1, każda osoba posiadająca dostęp do internetu będzie mogła na bieżąco monitorować cały proces swojego leczenia, co pozytywnie wpłynie na wzrost jej samodzielności zdrowotnej. Brzmi zawile, jednak profilaktyka jest niezwykle ważną częścią utrzymywania dobrej kondycji psychofizycznej. Jednocześnie, wiedza o swoim zdrowiu sprzyja wzrostowi zaangażowania w procesy warunkujące zdrowie.

Dla całej służby zdrowia, wprowadzenie systemu jest o tyle korzystne, że pozwala zaoszczędzić czas zarówno pacjentów, jak i lekarzy – łatwiej i szybciej będzie można postawić trafną diagnozę, mogąc wesprzeć się na czytelnej i niemal wszędzie dostępnej historii choroby i przebiegu leczenia. Ponadto, system elektroniczny jest w stanie swoją „opieką” objąć również obywateli Polski przebywających za granicą, bądź osoby z innych państw, leczące się w Polsce.

Na koniec, od redakcji ezdrowie.org.pl:

Niezależnie od sympatii lub jej braku w stosunku do systemu zdrowia w Polsce, należy zauważyć, że docelowe objęcie Systemem P1 wszystkich placówek medycznych w kraju jest dość dużym krokiem do przodu. Warto na bieżąco śledzić kolejne informacje – w tym celu pomóc mogą poniższe adresy:
1. p1.csioz.gov.pl
2. ezdrowie.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.